hoặc

HỆ THỐNG TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH VÀ
TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Hướng dẫn tải xuống Chorme và đăng nhập vào hệ thống

1. Hướng dẫn tải xuống Chorme

Lựa chọn phiên bản tải xuống tương ứng

STT Tên phiên bản Tải

2. Hướng dẫn đăng nhập

Bước 1: Sau khi tải xuống Chorme, người dùng truy cập vào đường dẫn: https://vietteldmp.vn/login.
Bước 2: Người dùng nhập tên đăng nhập và tài khoản đã được cung cấp, sau đó chọn “Đăng nhập” để truy cập vào hệ thống.

3. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu

Bước 1: Người dùng chọn “Quên mật khẩu”. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện để nhập tên tài khoản.
Bước 2: Người dùng nhập tên tài khoản và nhấn xác nhận. Hệ thống gửi đường dẫn đặt lại mật khẩu qua email được người dùng đăng kí trước đó.
Bước 3: Người dùng mở Email và truy cập vào đường dẫn được đính kèm
Bước 4: Sau khi truy cập, hệ thống sẽ hiển thị giao diện để người dùng đặt lại mật khẩu.
Bước 5: Sau khi lưu lại, hệ thống sẽ điều hướng sang màn hình đăng nhập để người dùng đăng nhập lại.
Bản quyền thuộc về Trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo Viettel